About

Ja My name is Jakub Sierpiński.
As you already noticed I am photographer. My other interests also includes computer science.
In case you have any questions or would like to buy some of my photos feel free to contact me via jakub@sierpinski.pl .

Nazywam się Jakub Sierpiński.
Jak zapewne już zauważyłeś jestem fotografem. Moje inne zainteresowania obejmują również szeroko pojętą informatykę.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, lub chciałbyś kupić któreś z moich zdjęć możesz skontaktować się ze mną pod adresem jakub@sierpinski.pl .